Hot News
Trang chủ / Thông báo / Thông tin về các cửa hàng ăn uống trong khuôn viên FEFU:

Thông tin về các cửa hàng ăn uống trong khuôn viên FEFU:

Các bạn sinh viên và cán bộ trường của trường đại học thân mến! Thông tin về các cửa hàng ăn uống trong khuôn viên FEFU:

  • Ngày 22/11, nhà ăn tại toà nhà số 1 mở cửa đến 21h.
  • Vào ngày 23-24 tháng 11, nhà ăn tại toà nhà B sẽ mở cửa đến 18:00. Nhà ăn trong toà nhà số 1 mở cửa đến 21:00. Tại nhà ăn, bạn có thể mua nước uống đóng chai (0,5 lít).
  • “Ajax” ở Tòa nhà A tiếp tục hoạt động như bình thường từ 10:00 đến 22:00.
  • “Coffee Place” tại tòa nhà A từ ngày 23-24 / 11 sẽ mở cửa từ 9:00 đến 17:00.
  • “Biofood” tại tầng 6 toà nhà C sẽ làm việc từ 8:00 đến 15:00 ngày mai (sẽ không có bánh ngọt).
  • “Suitaya peremena” – nhà ăn ở tòa nhà E vào ngày 23-24 / 11 sẽ mở cửa từ 9:00 đến 18:00. “Campus Bistro” tại Tòa nhà số 7 vào ngày 23-24 tháng 11 sẽ mở cửa từ 9:00 đến 22:00.
  • “Mama Chef” (https://mama-chef.ru/) sẽ hoạt động như thường lệ vào ngày 23-24 / 11 (có giao hàng tận nơi).

Nguồn: dvfu.ru

Dịch: Đặng Thị Thu Phương


Bình luận qua Facebook

Về Lê Thị Phương Hoa