Tag

[Tết xa quê] Đi xa

Bài viết đạt Giải ba cuộc thi viết Tết xa quê. Đi xa phải nhớ quê nhà Đi xa phải nhớ họ hàng gần xa Nhớ cha nhớ mẹ nhớ em Nhớ cô nhớ cậu nhớ ông nhớ bà Nhớ những người bạn của ta Nhớ người yêu dấu vẫn luôn ...

Đọc thêm »