Hot News

Tag

Các nhà nghiên cứu ngữ văn của Viễn Đông và châu Á – Thái Bình Dương đã có thể bảo vệ luận án tại DVFU

Lần đầu tiên tại Viễn Đông, Hội đồng luận án thống nhất về ngữ văn đã được mở tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU). Qua đó, các nhà nghiên cứu có thể bảo vệ luận án cấp tiến sĩ và phó tiến sĩ theo các chuyên ...

Đọc thêm »