Hot News

Tag

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông lọt top 3 các trường đại học của Nga theo bảng xếp hạng về lĩnh vực khoa học y tế của RUR (Round University Ranking)

Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU) đã cho thấy tiềm năng cao khi ở lĩnh vực khoa học y tế trong một năm tăng 143 hạng và xếp 266 thứ trên thế giới, đứng thứ ba trong số các trường đại học của Nga. Theo phó ...

Đọc thêm »

Các nhà nghiên cứu ngữ văn của Viễn Đông và châu Á – Thái Bình Dương đã có thể bảo vệ luận án tại DVFU

Lần đầu tiên tại Viễn Đông, Hội đồng luận án thống nhất về ngữ văn đã được mở tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU). Qua đó, các nhà nghiên cứu có thể bảo vệ luận án cấp tiến sĩ và phó tiến sĩ theo các chuyên ...

Đọc thêm »