Hot News

Tag

Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông- một trong những trường đại học hấp dẫn nhất dành cho sinh viên quốc tế

Edit: Phạm Thị Lệ Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông(FEFU) trở thành hoa tiêu tương tác hàng đầu dành tiên cho các sinh viên nước ngoài “Các trường đại học tốt nhất của Nga: lựa chọn cho riêng bạn” . Dự án đã được hãng thông tin quốc tế (MIA), “Россия ...

Đọc thêm »