Hot News
Trang chủ / Tin tức / DVFU / Sinh viên DVFU có thể trả thi học kỳ và kỳ thi quốc gia bằng hình thức trực tuyến

Sinh viên DVFU có thể trả thi học kỳ và kỳ thi quốc gia bằng hình thức trực tuyến

 

Theo quyết định Số 648 của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga ký ngày 8 tháng 5 năm 2020 “Về hoạt động của các tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga nhằm ngăn chặn sự lây lan coronavirus (COVID-19) trên lãnh thổ của Liên bang Nga”, kỳ thi kết thúc học kỳ và kỳ thi Quốc gia (GOS), cũng như việc bảo vệ bằng tốt nghiệp và đồ án sẽ được tổ chức trực tuyến.

Tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU), thi kết thúc học kỳ (đối với các môn không tính điểm xếp hạng), bảo vệ luận văn và đồ án sẽ được tổ chức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

Các kỳ thi GOS của sinh viên năm cuối cũng sẽ được tổ trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Team với sự hỗ trợ giám sát thi trực tuyến của phần mềm “Examus”.

DVFU sẽ cung cấp các phòng học có đủ trang thiết bị cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể trả thi GOS ngay tại trường. Trong trường hợp không có điều kiện trả thi tại trường, sinh viên hoàn toàn có thể làm đơn yêu cầu để được trả thi từ nơi khác với điều kiện phải tự đảm bảo thiết bị cần thiết cho việc trả thi. Các mẫu đơn sẽ được đăng trên trang chủ của trường (dvfu.ru). Đơn yêu cầu có thể gửi bằng bản điện tử.

Đối với tất cả sinh viên tham gia kỳ thi GOS, trường sẽ hỗ trợ kiểm tra kết nối các thiết bị cần thiết. Trong thời gian tới, các thủ tục hướng dẫn kiểm tra thiết bị cần thiết sẽ được thông báo trên trang chủ của trường.

Những câu hỏi phát sinh có thể gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại (8-800-550-38-38).

Người dịch: Phạm Trung Hiệp

Nguồn: dvfu.ru

Bình luận qua Facebook

Về Lê Thị Phương Hoa