WORKSHOP ” cùng START-UPS tiến tới phát triển bền vững”-sự kiện đánh dấu hợp tác giữa hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp RUTECHPARK và câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Vladivostok

Sau khi tổ chức thành công chuỗi sự kiện Unity 2020 vào tháng 2, sang tháng 3, Câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Vladivostok (MURFE Vladivostok Club) sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng, một là workshop “Cùng Start-ups tiến tới Phát triển bền vững” («Через ...

Đọc thêm »