Trường đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông vui mừng đón nhận một nhà nghiên cứu mới chuyên ngành Luật hình sự – anh Nguyễn Hùng, và một tân thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế – anh Trịnh Ngọc Bình.

Tiếp nối mùa tốt nghiệp năm học 2018-2019, chi đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại trường đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông vui mừng đón nhận một nhà nghiên cứu mới chuyên ngành Luật hình sự – anh Nguyễn Hùng và một tân thạc sĩ chuyên ngành ...

Đọc thêm »