Tiếp tục đợt tuyển sinh tại Việt Nam: Olympic tiếng Nga lần thứ XVI dành cho sinh viên các trường đại học Việt Nam.

Tại Việt Nam, việc tuyển chọn các thanh niên trẻ tài năng của Việt Nam sang học tại các trường đại học Nga trong khuôn khổ chỉ tiêu học bổng của chính phủ Nga dành cho Việt Nam vẫn đang được tiếp tục. Ngày 2 và 3 tháng 3, tại ...

Đọc thêm »

Campus trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông: phần 2- các dịch vụ và hoạt động tại DVFU

Mua sắm – Optometrist, tầng 5 nhà A: cửa hàng bán kính mắt các loại, kính thuốc, kính râm… và có đo khám mắt để làm kính, kiểm tra độ cận, viễn… sửa chữa kính. – Shop decoration, tầng 6 nhà A: cửa hàng bán đồ lưu niệm, quà tặng, ...

Đọc thêm »

Campus trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông: phần 1- các trường đại học trực thuộc và khái quát về cơ sở hạ tầng của DVFU

Các trường trực thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông bao gồm các đơn vị trực thuộc như sau:           – Trường Kỹ sư           – Trường Y sinh           – Trường Nhân văn           – Trường KH tự nhiên           – Trường Thể dục thể thao           ...

Đọc thêm »