Trang chủ / Hỗ trợ sinh viên / Học tập trong mô hình giáo dục trực tuyến

Học tập trong mô hình giáo dục trực tuyến

Kính thưa các học sinh và giáo viên thân mến,

Theo lệnh của Bộ Khoa học và Giáo dục Nga và theo quyết định của Hội đồng Khoa học, các hoạt động giáo dục tại FEFU theo chương trình của tất cả các cấp đào tạo được chuyển sang hình thức học trực tuyến thông qua việc sử dụng các dịch vụ thông tin và giáo dục.

Microsoft Teams

Nền tảng cơ bản của Microsoft Teams – dịch vụ điện toán đám mây, một phần của gói giáo dục dành cho MicroSoft Office 365, cũng bao gồm dịch vụ email, lưu trữ đám mây OneDrive, phiên bản web của ứng dụng văn phòng Word, Excel, PowerPoint và các dịch vụ khác.

MS Teams là một không gian tập trung đa nền tảng để tổ chức làm việc và đào tạo nhóm, cho phép bạn:

  • tổ chức công việc chung của sinh viên và giáo viên (bài giảng, thực hành, hội thảo và tham vấn);
  • thực hiện tất cả các hình thức có thể của hoạt động trực tuyến;
  • tải nội dung giáo dục từ bất kỳ nguồn nào;
  • tích hợp các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba;
  • thực hiện cài đặt và xác minh nhiệm vụ;
  • tiến hành đánh giá kết quả học tập.

Cài đặt Microsoft Teams:

Việc triển khai dạy học trực tuyến sẽ thực hiện qua ứng dụng Microsoft Teams. Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý sử dụng ứng dụng này và đăng nhập vào các lớp học bằng tài khoản của nhà trường đã cung cấp (đuôi @dvfu.ru).

Các tiết học trực tuyến sẽ theo đúng như thời khoá biểu.

Người dịch: Cao Mỹ Quỳnh

Bình luận qua Facebook

Về Nguyen Huu Thinh

Một bình luận

  1. Pingback: Google