DVFU

Tin tức liên quan đến nhà trường

Trường Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU) tiếp tục học tập trực tuyến dựa theo quyết định của Bộ Giáo dục.

Các tổ chức giáo dục sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến, bao gồm cả việc thi giữa kỳ và bài thi tổng hợp quốc gia. Bộ Khoa học và Giáo dục Nga đã kí quyết định vào ngày 08 tháng 5 năm 2020 nhằm ngăn chặn sự lây ...

Đọc thêm »

WORKSHOP ” cùng START-UPS tiến tới phát triển bền vững”-sự kiện đánh dấu hợp tác giữa hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp RUTECHPARK và câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Vladivostok

Sau khi tổ chức thành công chuỗi sự kiện Unity 2020 vào tháng 2, sang tháng 3, Câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Vladivostok (MURFE Vladivostok Club) sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng, một là workshop “Cùng Start-ups tiến tới Phát triển bền vững” («Через ...

Đọc thêm »