Hot News

Học tập

Hỗ trợ liên quan đến vấn đề học tập

Thông tin về Học bổng dành cho sinh viên( Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Biên tâp: Phạm Thị Lệ Cơ hội săn học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Học bổng “ Gazprombank”( Именная стипендия «Газпромбанка») Đối tượng dành cho tất cả sinh viên. Đơn vị tài trợ là công ty cổ phần ...

Đọc thêm »