Trang chủ / Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

Thông tin cần thiết để hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên

Thông tin về Học bổng dành cho sinh viên( Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Biên tâp: Phạm Thị Lệ Cơ hội săn học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Học bổng “ Gazprombank”( Именная стипендия «Газпромбанка») Đối tượng dành cho tất cả sinh viên. Đơn vị tài trợ là công ty cổ phần ...

Đọc thêm »