Hot News
Trang chủ / Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

Thông tin cần thiết để hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên

FEFU tổ chức cung ứng những thứ cần thiết về chế độ khẩn cấp và hạn chế giao thông trên cầu Russkiy

Các bạn sinh viên và nhân viên thân mến! Trong suốt thời gian áp dụng chế độ khẩn cấp và hạn chế giao thông trên cầu Russkiy, tại khuôn viên FEFU đã tổ chức cung ứng tất cả những điều cần thiết và thực hiện một số biện pháp để ...

Đọc thêm »

Thông tin về Học bổng dành cho sinh viên( Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Biên tâp: Phạm Thị Lệ Cơ hội săn học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Học bổng “ Gazprombank”( Именная стипендия «Газпромбанка») Đối tượng dành cho tất cả sinh viên. Đơn vị tài trợ là công ty cổ phần ...

Đọc thêm »