Trang chủ / Giới thiệu / Các văn phòng sinh viên tại DVFU

Các văn phòng sinh viên tại DVFU

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU) có 9 trường chính hiện đang thực hiện 150 chương trình giáo dục, đào tạo các ngành nghề có triển vọng về kỹ thuật và đào tạo nhóm các nhà quản lý có khả năng thực hiện dự án lớn trong khuôn khổ nền kinh tế khu vực:

  1. Viện kỹ thuật tổng hợp (Политехнический институт – ИШ) – tòa nhà C (trước đây tên trường là Trường kỹ sư, bắt đầu từ năm học 2020-2021 đổi thành Viện kỹ thuật tổng hợp)
  2. Trường khoa học tự nhiên (Школа естественных наук – ШЕН) – tòa nhà L
  3. Trường kinh tế kỹ thuật số (Школа цифровой экономики – ШЦЭ) – tòa nhà G
  4. Trường y sinh (Школа биомедицины – ШБМ) – tòa nhà M
  5. Trường sư phạm (Школа педагогики) – thành phố Ussuriysk, đường Nekrasov, số nhà 35
  6. Trường luật (Юридическая школа – ЮШ) – tòa nhà D
  7. Trường nghệ thuật và nhân văn (Школа искусств и гуманитарных наук – ШИГН) – tòa nhà F
  8. Trường kinh tế và quản lý (Школа экономики и менеджмента – ШЭМ) – tòa nhà G
  9. Viện Phương Đông – Trường nghiên cứu quốc tế và khu vực (Восточный институт — Школа региональных и международных исследований – ВИ-ШРМИ) – tòa nhà D

Các trường có văn phòng quản lý sinh viên riêng tại các tòa nhà khác nhau:

STT Tòa nhà, số phòng Trường Quản lý văn phòng Thông tin liên hệ
1 Nhà D, phòng D710 ВИ-ШРМИ, ЮШ Матвиенко Маргарита Васильевна [email protected]

Điện thoại: 8 (423) 265 24 24 (доб. 2297)

2 Nhà C, phòng C628 ИШ Каликина Кира Александровна [email protected]

Điện thoại: 8 (423) 265 24 24 (доб. 2795)

3 Nhà F, phòng F702 ШИГН Хижнякова Анна Сергеевна [email protected]

Điện thoại: 8 (423) 265 24 24 (доб. 2457)

4 Nhà G, phòng G446 ШЭМ, ШЦЭ,

ШЕН

Пикулина Юлия Александровна [email protected]

Điện thoại: 8 (423) 265 24 24 (доб. 2426)

5 Nhà M, phòng M720 ШБМ Хасиева Айна Дурахмедовна [email protected]

Điện thoại: 8 (423) 265 24 24 (доб. 2118)

Thời gian làm việc: từ 9:00 đến 16:00 (trừ thứ bảy, chủ nhật), nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00.

Nguồn: https://www.dvfu.ru/freshmen/study/

Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Hải Yến

Bình luận qua Facebook

Về Lê Thị Phương Hoa